Itä-Suomen Muoto ry (IMU) on 2015 perustettu muotoilijoiden ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on muotoilualan toimeentulo- ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä yleisen muotoilukäsityksen uudistaminen Itä-Suomen alueella.

IMU:n kärkihanke on Design Week Kuopio.

Itä-Suomen Muoto ry:n hallitus vuonna 2020: Jenni Hirsikangas (vas. ylärivi), Hanna Korhonen, Marianne Heikkonen, Anniina Nissinen (vas. alarivi), Riikka Heiskanen ja Satu Voutilainen.

Kuvitus: Jenni Hirsikangas

“Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen.”
-Steve Jobs-

Itä-Suomen Muoto ry:n yritysjäsenet: Saurum Oy ja Ravintolamestarit Oy

AJANKOHTAISTA

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

DESIGN WEEK KUOPIO ON TÄNÄ VUONNA POIKKEUKSELLISESTI 24.-30.8.2020

Design Week Kuopio juhlii tänä vuonna 5-vuotis juhlavuottaan. Juhlavuoden 5 K:ta ovat Kasvu, Kestävyyden kehä, (K)uusia näkökulmia, Kipinää tuhkasta ja Kreisejä kokeiluja. Haluamme levittää muotoiluajattelua, tuoda esille kasvutarinoita ja sytyttää uutta tapahtumakulttuuria Kuopioon.

Vuoden 2020 teema on MUODONMUUTOS.

Katso tapahtumaviikon ohjelma: dwk.fi!

 

 

ITÄ-SUOMEN MUOTO RY

Ammatillinen ja aatteellinen yhdistys Itä-Suomen Muoto ry toimii Pohjois-Savon alueen muotoilun uudistajana, ammatillisena edunvalvojana sekä alan työskentelyedellytysten edistäjänä. Yhdistys tukee ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista muotoilun eri aloilla. Itä-Suomen Muoto ry:n kuuluu tällä hetkellä 43 muotoilualan ammattilaista.

Pohjois-Savosta on puuttunut muotoilualan organisaatio, joka olisi toiminut alueen yleisen muotoilukäsityksen uudistajana, ammatillisena edunvalvojana sekä alan toimeentulon ja työskentelyedellytysten edistäjänä.

Itä-Suomen Muoto ry perustettiin 20.10.2015 tarttumaan näihin haasteisiin.

JÄSENEKSI

Haluatko olla mukana porukassa, joka tekee muotoilusta uskottavaa?

Yhdessä olemme vahvempia – tule mukaan tekemään muotoilun tulevaisuutta ja vaikuttamaan alueellisesti!

Jäsenyyden perusvaatimus on artenomin tai muotoilijan AMK tai muotoilualan korkeakoulututkinto. Myös muu muotoilualalla toimiva ja merkittävää työtä tekevä henkilö voi hakea jäseneksi liittämällä hakemukseen ammatillisen portfolion tai kotisivulinkin.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityshenkilönä. Myös yritys tai yhdistys voi liittyä kannatusjäseneksi, jolloin yhteyshenkilö täyttää lomakkeen henkilötiedot.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenyydestä. Jäsenmaksu peritään vuosittain ja siitä päättää syyskokous. Kaikki antamasi tiedot ovat  luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmannen osapuolen tietoon ilman lupaa.

Jäsenmaksut vuonna 2020:

Varsinainen jäsen 40 € / vuosi
Opiskelijajäsen 20 € / vuosi (ei äänioikeutta, ei mahdollisuutta luottamustehtäviin)
Kannatusjäsen 80 € / vuosi (yksityishenkilö; ei äänioikeutta, ei mahdollisuutta luottamustehtäviin)

Yritys- tai yhteisöjäsen 400€ / vuosi (kannatusjäsenyys; ei äänioikeutta, ei mahdollisuutta
luottamustehtäviin).

ARVOT

 

 

 

 

 

 

YHTEISÖ – VAIKUTTAMINEN – TYÖ & YRITTÄJYYS – AVOIN & LÄPINÄKYVÄ

YHTEISÖ: Muotoilijoiden oma verkosto, vertaistuki ja yhteistyöalusta.

VAIKUTTAMINEN: Muotoilu osaksi yritysten toimintaa, kaupunkisuunnittelua ja palveluita, tehdään
muotoilua näkyväksi sekä toimitaan käytännön rajapinnassa.

TYÖ & YRITTÄJYYS: Luovan alan yritysten ja osaajien tukeminen, koulutus ja edunvalvonta, työllisyyden
parantaminen ja alan koulutuksen laadun valvonta.

AVOIN & LÄPINÄKYVÄ: Kerrotaan avoimesti toiminnasta, keskusteleva vuorovaikutus, kommunikaatio,
arvostus ja rohkaisu ovat yhdistyksen toimintakulttuurin keskiössä.

 

HALLITUS

 

Vuoden 2019 SYYSKOKOUS valitsi uuden hallituksen vuodelle 2020

Puheenjohtaja: Jenni Hirsikangas

Varsinaiset jäsenet:
Jenni Hirsikangas
Anniina Nissinen
Marianne Heikkonen
Riikka Heiskanen

Varajäsenet:
Satu Voutilainen
Hanna Korhonen

TOMINNAN TAVOITTEET 2020

 

  1. Design Week Kuopio 2020 ja Kiertotaloustapahtuman sekä muiden yhteistyötapahtumien järjestäminen ja kehittäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  2. Yhteisöllisten työpäivien järjestäminen: kuka tahansa voi tulla tekemään töitä yhteiseen tilaan. Jäsenien vertaiskoulutustoiminnan jatkaminen sekä muun jäsentoiminnan edelleen kehittäminen.
  3. Luodaan yhdistyksen toiminnan tueksi IMUn ABC -käsikirja, joka sisältää kaiken yhdistyksen toiminnassa tarvittavat tiedot ja yhdistyksen vuosikellon.
  4. Laajemman ja suunnitelmallisemman lobbauksen käynnistäminen. Tavoitteena on saada lisää jäseniä, opiskelijajäseniä ja yritys- sekä yhteisöjäseniä sekä lisätä yhdistyksen tunnettavuutta.

 

KOHDERYHMÄT

 

• Muotoilun ammattilaiset ja asiantuntijat
• Taidekäsityöläiset
• Yritysten ja organisaatioiden edustajat
• Julkisen sektorin edustajat
• Muotoilun opiskelijat

TULEVAISUUDEN VISIO

Kuopiosta muotoilun pääkaupunki

Yhdistys törmäyttää alueen yrityksiä, organisaatioita, yhteisöjä ja muotoilijoita/muotoilupalveluita luoden vuoropuhelua, yhteistyötä, parempaa kasvua, hyvinvointia sekä palveluita. Tavoitteena on kasvava talousalueen elinvoimaisuus, kansainvälisyys, tuottavuus ja innovatiivisuus.

TOIMINTA JA VARAINHANKINTA YLEISESTI

Yhdistyksen toiminta on aatteellista ja ammatillista asiantuntijatoimintaa, jonka tavoitteet ovat yleishyödyllisiä. Toiminta on voittoa tavoittelematonta muotoilualan laaja-alaista edistämisestä, josta hyötyvät kaikki muotoilukentän toimijat riippumatta kuuluuko yhdistyksen jäseneksi vai ei.

Yhdistyksellä on oltava varainhankintaa; ollakseen uskottava toimija, kattaakseen toiminnasta syntyvät kulut sekä toteuttaakseen yhdistyksen aatteellista toiminta-ajatusta muotoilun edistämisessä. Voidakseen uskottavana toimijana anoa apurahaa ja avustusta eri tahoilta, yhdistyksen tulee osoittaa kykenevänsä hankkimaan tarvittavan verran omarahoitusosuutta kulloiseenkin hankkeeseen.

Yhdistyksen rahoitus koostuu yhdistyksen jäsenmaksuista, kannatusmaksuista, hankkeiden osallistumismaksuista ja mahdollisista hankekohtaisista tuotteistuksesta (kuten esim. postikortit), apurahoista sekä myyjäisten myyntiprovisioista.
Yhdistyksen järjestämille myyjäisillä ei ole pysyvää kiinteää myyntipaikkaa eikä yhdistys harjoita puhelinmyyntiä.

GDPR

 

 

 

 

 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelylle on otettu huomioon Itä-Suomen Muoto ry:n toiminnoissa. Seloste päivitetty 2.4.2020. Itä-Suomen Muoto ry varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidyille. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Voit ladata ja lukea PDF-muotoisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen tästä:

Itä-Suomen Muoto ry:n turvallisen henkilötietojen käsittelyn toimintamalli

 

 

 

 

 

 

HANKKEET

DESIGN WEEK KUOPIO

Design Week Kuopio on savolainen muotoilun kiihdyttämö, jonka tarkoituksena on näyttää mitä muotoilu on ja mitä sillä voidaan saada aikaan. Muotoilun viikko tuo yhteen taiteen ja teollisuuden ammattilaisia sekä tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi.

Design Week Kuopion juhlavuotta vietetään poikkeuksellisesti syksyllä 24.-30.8.2020, kun tapahtumaviikko järjestetään jo viidennettä kertaa. Savolaisen muotoilun viikko tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi kiinnostavien tapahtumien ja kohtaamisten kautta. Tapahtumat tuovat yhteen kaupunkilaiset, muualta saapuneet vierailijat sekä muotoilun kanssa työskentelevät; alan yrittäjät, työssään muotoilua tarvitsevat, muotoilun kouluttajat ja alan opiskelijat.

Verkkosivut: dwk.fi

LUOVA SAVO

Luova Savo yhdistää yhteiskehittämisen toimintamallin tuoden luovat osaajat, yritykset ja alan opiskelijat yhteen. Luova Savo on tila, niin fyysinen kuin digitaalinen, ja se tukee osaamisen esille tuomista, uusia mahdollisuuksia, yhdessä tekemistä ja yhdessä kokeilemista toimintaympäristöjen kautta. Luovan Savon tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle palvelukokonaisuus ja toimintamalli, jotka tuovat esiin olemassa olevan osaamisen ja tietotaidon, törmäyttää tekijät, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa alustan näiden edelleen kehittämiselle.

Luova Savosta tehtiin jatkorahoituksen saamiseksi hankehakemus Etelä-Savon Ely-keskukselle syyskuussa 2017 ja tavoitteena oli löytää isoon ja haastavaan hankkeeseen toinen osatoteuttaja. Loppuvuodesta 2017 yhteistyökumppania ei löydetty. Suunnittelu jatkuu ja lisämahdollisuuksia projektin jatkamisen rahoittamiseksi tutkitaan.

YHTEISTYÖSSÄ

LUOVA VETO!

LUOVA VETO! Luovat alat Pohjos-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina –hankkeen 2018-2020 (EAKR) tavoitteena on laatia luovien alojen, taiteen ja kulttuurin maakunnallinen kehittämisohjelma ja toteuttaa kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi Pohjois-Savossa.

Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan mm. osallistujien palveluliiketoimintaa, myynnin kasvattamista ja kansainvälistymistä sekä tuodaan esille luovien alojen osaamista ja palvelutarjontaa muiden alojen yrityksille ja organisaatioille. Mukaan haetaan luovien alojen yrityksiä, taiteilijoita, yhdistyksiä, osuuskuntia ja freelancereita.

Hankkeen yhteystiedot: raisa.leinonen@savonia.fi | puh. +358 44 785 5833 | luovaveto.savonia.fi | facebook Luova Veto!

MENNEET TAPAHTUMAT

 

DWK Startti 29.10.2019 klo 17-20 Kuopion Muotoiluakatemialla

Design Week Kuopio juhlii ensi vuonna viidettä vuottaan! DWK 2020 starttaa 29.10.2019 yhteisellä ideapajalla.

Kiinnostaako kumppanuus? Haluatko tapahtumajärjestäjäksi? Tai haluatko kenties osaksi toteutusporukkaamme Dream Teamia?
Tule mukaan DWK 2020 Starttiin ideoimaan yhdessä viikon tapahtumia ja tapaamaan muita ideanikkareita sekä DWK -tiimiä!
Mitä sinä haluaisit tuoda mukaan juhlavuoden ohjelmaan? Onko sinulla joku ihan kreisi idea, jonka olet aina halunnut toteuttaa? Entä kenelle haluaisit jotain jännää järjestää? Mitä uutta ja ennenkokematonta DWK 2020 voisikaan pitää sisällään?

Illan ohjelma:
17.00 Pientä syömistä ja seurustelua
18.00 Vuoden teeman esittely, aikataulu ja käytännöt
18:30-20:00 Ideointia

Lisätietoa tapahtumasta saat DWK 2020 tuottajalta anniina@dwk.fi tai laita viestiä messengerissä.

Itä-Suomen Muoto ry:n SYYSKOKOUS 22.10. klo 18 alkaen

Tulevaan hallitukseen kaudelle 2020 on mahdollista asettua ehdolle ja päästä suoraan vaikuttamaan! Laita viestiä tulemaan info@itasuomenmuoto.fi ehdokkuudestasi tai jos mieleen pulpahti kysyttävää. Ehdolle voi asettua ennen Syyskokousta. Hallitukseen valinta ei edellytä läsnäoloa kokouksessa.

Syyskokouksessa katsotaan, mitä IMU on saanut aikaan tänä vuonna ja mitä on suunnitelmissa tulevaisuudessa. Esittelemme jäsenille vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kertaamme yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen syyskokous on kaikille avoin tilaisuus, joten ota kaverisikin mukaan tutustumaan IMU:n toimintaan. Tapaamme 22.10.2019 klo 18 alkaen Muotoiluakatemialla. Virallinen osuus kestää noin tunnin (klo 18-19), jonka jälkeen on vuorossa rentoa illanviettoa ja yhdessä tekemistä.

YHTEISÖLLINEN TYÖPÄIVÄ OSA 3 29.8.2019 klo 8-16

Tervetuloa torstaina 29.8.2019 seuraavaan luovien alojen yhteisölliseen työpäivään!

Ota mukaan läppäri, luonnosvihko, kalenteri tai mitä nyt tarvitsetkaan työsi tekemiseen.
Verkostoidutaan, päivitetään kuulumiset, keskustellaan yhteistyöideoista ja tehdään töitä yhdessä.

Päivä alkaa klo 8 ja kahvia keitellään aamupäivän aikana. Tule kun ehdit! Puolilta päivin käydään yhdessä lounaalla ja Luovat iltapäiväkahvit nautitaan noin klo 14. Tila on varattu klo 16 saakka.

Työpaikkana Piispantalon Kristallisali, os. Piispankatu 8. Käynti tilaan tapahtuu sisäpihan kautta.

NÄHDÄÄN!
Itä-Suomen Muoto ry. ja Luova Veto! -hanke

Ilmoitamme tulevista yhteisöllisistä työpäivistä Itä-Suomen Muoto ry:n Facebook-sivulla.

LUOVIEN ALOJEN AAMUKAHVIT + YHTEISÖLLINEN TYÖPÄIVÄ OSA 2 29.5.2019 klo 9-17

Tervetuloa toiseen, suurta suosiota saaneeseen luovien alojen yhteisölliseen työpäivään. Se järjestetään ke 29.5.2019 klo 9-17 Savonia-amk: tilassa MicB5014 Kuopion Technopoliksella (Microkatu1). Käynti tilaan tapahtuu A-osan pääaulasta oikealle rappu-/hissiaulaan ja 5.kerrokseen. B-osa on hisseiltä oikealla.

TERVETULOA!

Itä-Suomen Muoto ry ja Luova Veto! -hanke

Ilmoitamme tulevista yhteisöllisistä työpäivistä Itä-Suomen Muoto ry:n Facebook-sivulla.

ITÄ-SUOMEN MUOTO RY:N KEVÄTKOKOUS 15.5. KLO 18-20

Tervetuloa Itä-Suomen Muoto ry:n kevätkokoukseen Kuopion Muotoiluakatemialle (Piispankatu 8, Kuopio). Kaikki Itä-Suomen Muoto ry:n toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle – nappaa kaveri kainaloon ja tule tutustumaan!

Kevätkokouksessa katsotaan, mitä IMU on saanut aikaan vuonna 2018 ja mitä mahtavia tapahtumia tulevaisuudessa häämöttää. Yhdistyksen kevätkokous on kaikille avoin tilaisuus, joten ilmoittauduthan osallistujaksi Facebook-tapahtumaan, jotta osaamme varata tarpeeksi tarjottavaa.

Virallinen kokousosuus kestää noin tunnin (klo 18-19), jonka jälkeen pidetään lyhyt työpajaosio, jossa ideoidaan yhdessä vuoden 2020 Design Week Kuopiota varten. Design Week Kuopion tekijäporukka ”Dream Teamiin” otetaan jo mielellään kiinnostuneita mukaan! Tilaisuus loppuu klo 20.

DESIGN WEEK KUOPIO 2019 23.-28.4.2019

MITÄ DWK ON VUONNA 2019
UUDEN KOKEILUA
AITOA YHTEISTYÖTÄ
KIPINÖIDEN SYTYTTÄMISTÄ
YHTEISEN HETKEN JA TUNNELMAN JAKAMISTA
TEEMA: YHTEISTYÖ
Tapahtumavuosi koostuu:
•Päätapahtuma Design Triennale Kuopio 26.–27.4.2019
•Kiertotalous – Kasvuun vai karkuun? -tapahtuma yrityksille 25.4.2019
•Muotoilutekotunnustus
•Varjotapahtumat ja muotoilun alakulttuurin uudet muodot
Haluamme:
•synnyttää muotoilu-ajattelua
•sytyttää uudenlaista tapahtumakulttuuria (alakulttuuria)
•alueen ihmisistä kumpuavaa innostusta
•kaupunkilaisten ja organisaatioiden YHTEISTYÖ-tapahtumia
•raikkaita ja innovatiivisia kokeiluja
•ympärivuotisuutta
Kysymykset ja yhteydenotot koskien Design Week Kuopiota voi lähettää osoitteeseen: info(at)dwk.fi
Design or Die -koulutus 5.10. klo 13 – 16.30

Päivän aiheet: Kannattava luova yrittäjyys ja keskeiset muotoilualan sopimukset
Aika: perjantai 5.10.2018 klo 13–16.30
Paikka: Muotoiluakatemia, Piispankatu 8, Kuopio

Itä-Suomen Muoto ry (IMU) järjestää yhdessä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa maksuttoman koulutuksen osana Design or Die -hanketta. Koulutus on avoin kaikille luovan alan ammattilaisille, opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksen aiheina ovat kannattava luovan alan yrittäjyys sekä muotoilualan keskeiset sopimukset. Luennoista vastaavat Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen sekä lakimies Jussi Ilvonen.
Tervetuloa mukaan!

Koulutus on osa ESR-rahoitteista Design or Die -hanketta, jonka tavoitteena on kasvattaa alan osaamista aineettomien oikeuksien hallitsemisesta ja hyödyntämisestä.
Tutustu myös Ornamon aluetoimintaan täältä.

DESIGN WEEK KUOPIO 23.-29.4.2018 dwk.fi

Sumun Poisto! -konferenssi ja työpajat kokoavat yhteen luovan alan yrittäjät talouden ja rahoituksen teemojen äärelle tarjoten kannustusta, avointa keskustelua sekä energistä ja osaavaa fiilistä: yhteensä kolme päivää inspiraatiota ja konkreettista apua!

Keskiviikkona ja torstaina sumunpoistojoukkoa johtaa eteenpäin Suomen suurimman yritysten kasvun sparrausohjelman Kasvu Openin fasilitoija Matti Härkönen.

Silloin on luvassa puheenvuoroja, mielenkiintoisia yrittäjätarinoita ja keskustelua kokeneiden puhujien ja julkisten toimijoiden vetämänä. Asiantuntemusta ja inspiraatiota meille ovat jakamassa mm. Business Finland, Vauraus Suomi, Team Finland, Business Kuopio, Uusyrityskeskus, Yrityskummit, Piirre, Paju Coaching , Sinno, Antti Karppinen, Oddy Inc ja 3D Talo.

Perjantaina asiantuntijat auttavat ja antavat vinkkejä työpajoissa, joita vetävät mm. Talentree ja Ornamo.

Konferenssi järjestetään Kuopion Finnkino Scalassa ke 25.- to 26.4.2018 ja työpajat Kuopion kansalaisopistolla pe 27.4.2018.

YHTEYSTIEDOT

Yhteyshenkilö
puheenjohtaja
Jenni Hirsikangas
040 8271796

© ITÄ-SUOMEN MUOTO RY