Yhdistyksen toiminta päättyy

Itä-Suomen Muoto ry on päättänyt lopettaa toimintansa vuoden 2021 loppuun. Tämän myötä myös yhdistyksen järjestämää Design Week Kuopio-tapahtumaviikkoa ei enää järjestetä.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille vuosien varrelta!

Itä-Suomen Muoto ry (IMU) on 2015 perustettu muotoilijoiden ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on muotoilualan toimeentulo- ja työskentelyedellytysten kehittäminen sekä yleisen muotoilukäsityksen uudistaminen Itä-Suomen alueella.

IMU:n kärkihanke on Design Week Kuopio.

Itä-Suomen Muoto ry:n yritysjäsenet: Saurum Oy ja Ravintolamestarit Oy

AJANKOHTAISTA

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Yhdistyksen toiminta päättyy

Itä-Suomen Muoto ry on päättänyt lopettaa toimintansa vuoden 2021 loppuun. Tämän myötä myös yhdistyksen järjestämää Design Week Kuopio-tapahtumaviikkoa ei enää järjestetä. 
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille vuosien varrelta!

 

 

ITÄ-SUOMEN MUOTO RY

Ammatillinen ja aatteellinen yhdistys Itä-Suomen Muoto ry toimii Pohjois-Savon alueen muotoilun uudistajana, ammatillisena edunvalvojana sekä alan työskentelyedellytysten edistäjänä. Yhdistys tukee ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista muotoilun eri aloilla. Itä-Suomen Muoto ry:n kuuluu tällä hetkellä 37 muotoilualan ammattilaista.

Pohjois-Savosta on puuttunut muotoilualan organisaatio, joka olisi toiminut alueen yleisen muotoilukäsityksen uudistajana, ammatillisena edunvalvojana sekä alan toimeentulon ja työskentelyedellytysten edistäjänä.

Itä-Suomen Muoto ry perustettiin 20.10.2015 tarttumaan näihin haasteisiin.

JÄSENEKSI

Haluatko olla mukana porukassa, joka tekee muotoilusta uskottavaa?

Yhdessä olemme vahvempia – tule mukaan tekemään muotoilun tulevaisuutta ja vaikuttamaan alueellisesti!

Jäsenyyden perusvaatimus on artenomin tai muotoilijan AMK tai muotoilualan korkeakoulututkinto. Myös muu muotoilualalla toimiva ja merkittävää työtä tekevä henkilö voi hakea jäseneksi liittämällä hakemukseen ammatillisen portfolion tai kotisivulinkin.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityshenkilönä. Myös yritys tai yhdistys voi liittyä kannatusjäseneksi, jolloin yhteyshenkilö täyttää lomakkeen henkilötiedot.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenyydestä. Jäsenmaksu peritään vuosittain ja siitä päättää syyskokous. Kaikki antamasi tiedot ovat  luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmannen osapuolen tietoon ilman lupaa.

Jäsenmaksut vuonna 2021:

Varsinainen jäsen 60 € / vuosi
Opiskelijajäsen 30 € / vuosi (ei äänioikeutta, ei mahdollisuutta luottamustehtäviin)
Kannatusjäsen 40 € / vuosi (yksityishenkilö; ei äänioikeutta, ei mahdollisuutta luottamustehtäviin)

Yritys- tai yhteisöjäsen 400€ / vuosi (kannatusjäsenyys; ei äänioikeutta, ei mahdollisuutta
luottamustehtäviin).

ARVOT

YHTEISÖ – TULEVAISUUS – LÄPINÄKYVYYS – VAIKUTTAMINEN

YHTEISÖ: Muotoilijoiden oma verkosto, vertaistuki ja yhteistyöalusta.
TULEVAISUUS: Tuetaan luovan alan yrityksiä ja osaajia ja järjestetään koulutusta.
LÄPINÄKYVYYS: Kerrotaan avoimesti toiminnasta ja viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi: Keskustellaan ja kommunikoidaan vuorovaikutteisesti, arvostus ja rohkaisu toimintakulttuurin keskiössä.
VAIKUTTAMINEN: Muotoilu osaksi yritysten toimintaa, kaupunkisuunnittelua ja palveluita, tehdään muotoilua näkyväksi sekä toimitaan käytännön rajapinnassa.

 

 

HALLITUS

Vuoden 2020 SYYSKOKOUS valitsi uuden hallituksen vuodelle 2021

Puheenjohtaja: Jenni Hirsikangas

Varsinaiset jäsenet:
Jenni Hirsikangas
Marianne Heikkonen
Riikka Heiskanen

Varajäsenet:
Hanna Korhonen

 

 

TOMINNAN TAVOITTEET 2021

Vuoden 2021 toimintakauden teemana on YHTEISÖ. 

 1. Design Week Kuopio 2021 
 2. Jäsentoiminnan ja palveluiden kehittäminen, olemassaolevien jäsenten aktivoiminen ja uusien hankkiminen 
 3. Yhdistyksen toiminnan tuotteistamisen jatkaminen ja omavaraisuuden suunnitteleminen
 4. Viestinnän tarkentaminen ja johdonmukaistaminen

 

 

KOHDERYHMÄT

 • Muotoilun ja luovan alan ammattilaiset ja asiantuntijat
 • Palvelumuotoilun ammattilaiset
 • Taideteollisuuden ja käsityön ammattilaiset
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun ammattilaiset
 • Muotoilun ja luovan alan ohjaus- ja opetustyön ammattilaiset
 • Yritysten, organisaatioiden ja muiden yhdistysten edustajat
 • Julkisen sektorin edustajat
 • Muotoilun ja luovien alojen opiskelijat

 

 

 

TULEVAISUUDEN VISIO

Kuopiosta muotoilun pääkaupunki

Yhdistys törmäyttää alueen yrityksiä, organisaatioita, yhteisöjä ja muotoilijoita/muotoilupalveluita luoden vuoropuhelua, yhteistyötä, parempaa kasvua, hyvinvointia sekä palveluita. Tavoitteena on kasvava talousalueen elinvoimaisuus, kansainvälisyys, tuottavuus ja innovatiivisuus.

 

TOIMINTA JA VARAINHANKINTA YLEISESTI

 

Yhdistyksen toiminta on aatteellista ja ammatillista asiantuntijatoimintaa, jonka tavoitteet ovat yleishyödyllisiä. Toiminta on voittoa tavoittelematonta muotoilualan laaja-alaista edistämisestä, josta hyötyvät kaikki muotoilukentän toimijat riippumatta kuuluuko yhdistyksen jäseneksi vai ei.

Yhdistyksellä on oltava varainhankintaa; ollakseen uskottava toimija, kattaakseen toiminnasta syntyvät kulut sekä toteuttaakseen yhdistyksen aatteellista toiminta-ajatusta muotoilun edistämisessä. Voidakseen uskottavana toimijana anoa apurahaa ja avustusta eri tahoilta, yhdistyksen tulee osoittaa kykenevänsä hankkimaan tarvittavan verran omarahoitusosuutta kulloiseenkin hankkeeseen.

Yhdistyksen rahoitus koostuu yhdistyksen jäsenmaksuista, kannatusmaksuista, hankkeiden osallistumismaksuista ja mahdollisista hankekohtaisista tuotteistuksesta (kuten esim. postikortit), apurahoista sekä myyjäisten myyntiprovisioista.
Yhdistyksen järjestämille myyjäisillä ei ole pysyvää kiinteää myyntipaikkaa eikä yhdistys harjoita puhelinmyyntiä.

GDPR

 

 

 

 

 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelylle on otettu huomioon Itä-Suomen Muoto ry:n toiminnoissa. Seloste päivitetty 2.4.2020. Itä-Suomen Muoto ry varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidyille. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Voit ladata ja lukea PDF-muotoisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen tästä:

Itä-Suomen Muoto ry:n turvallisen henkilötietojen käsittelyn toimintamalli

 

 

 

 

 

 

HANKKEET

DESIGN WEEK KUOPIO

Design Week Kuopio on savolainen muotoilun kiihdyttämö, jonka tarkoituksena on näyttää mitä muotoilu on ja mitä sillä voidaan saada aikaan. Muotoilun viikko tuo yhteen taiteen ja teollisuuden ammattilaisia sekä tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi.

Design Week Kuopion järjestetään poikkeusajoista huolimatta jo 6. kertaa 19.-25.4.2021. Savolaisen muotoilun viikko tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi kiinnostavien tapahtumien ja kohtaamisten kautta. Tapahtumat tuovat yhteen kaupunkilaiset, muualta saapuneet vierailijat sekä muotoilun kanssa työskentelevät; alan yrittäjät, työssään muotoilua tarvitsevat, muotoilun kouluttajat ja alan opiskelijat.

Verkkosivut: dwk.fi

DIGITAL & CIRCULAR FASHION HOUSE

Digital & Circular Fashion House on muoti- ja tekstiilialan kiertotalouden, jatkuvan oppimisen ja digitaalisen osaamisen koulutushanke. Hankkeessa opitaan miten digitaalisilla ratkaisuilla ja muotoilun menetelmillä voidaan luoda ja kehittää kiertotalousinnovaatioita. Uuden oppisen kautta syntyy uusia toimintamalleja, ammatteja sekä liiketoimintaa. Hanke edistää digitaalisuuden ja kiertotalouden osaamista, sekä parantaa alueen yritysten kilpailukykyä ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätietoa täältä.

MENNEET TAPAHTUMAT

 

DESIGN WEEK KUOPIO 2021

Design Week Kuopio nostaa esille itäsuomalaista muotoilua ja paikallista yhteistyötä. Tapahtuma kokoaa yhteen itäsuomalaisia muotoilualan ammattilaisia ja yrityksiä, muiden alojen yrityksiä ja alueen asukkaita viikon aikana järjestettävien erilaisten tapahtumien muodossa. Vuonna 2021 tapahtumaviikon teema Hic Sunt Design(ers), eli Täällä ovat muotoilu/muotoilijat, pyrki näyttämään aiempaa laaja-alaisemmin itäsuomalaista muotoilua ja muotoiluntekijöitä. Tapahtumaviikko pidettiin 19.-25.4.2021.

Vuoden 2021 teema oli HIC SUNT DESIGN(ERS).

Itä-Suomen Muoto ry:n SYYSKOKOUS 22.10. klo 18 alkaen

Tulevaan hallitukseen kaudelle 2020 on mahdollista asettua ehdolle ja päästä suoraan vaikuttamaan! Laita viestiä tulemaan info@itasuomenmuoto.fi ehdokkuudestasi tai jos mieleen pulpahti kysyttävää. Ehdolle voi asettua ennen Syyskokousta. Hallitukseen valinta ei edellytä läsnäoloa kokouksessa.

Syyskokouksessa katsotaan, mitä IMU on saanut aikaan tänä vuonna ja mitä on suunnitelmissa tulevaisuudessa. Esittelemme jäsenille vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kertaamme yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen syyskokous on kaikille avoin tilaisuus, joten ota kaverisikin mukaan tutustumaan IMU:n toimintaan. Tapaamme 22.10.2019 klo 18 alkaen Muotoiluakatemialla. Virallinen osuus kestää noin tunnin (klo 18-19), jonka jälkeen on vuorossa rentoa illanviettoa ja yhdessä tekemistä.

DESIGN WEEK KUOPIO 2020

Design Week Kuopio järjestettiin viidettä kertaa poikkeuksellisesti syksyllä 24.-29.8.2020, johtuen Covid19-pandemiasta. Savolaisen muotoilun teema oli Muodonmuutos. Muotoilun viikolla ajankohtainen teema näkyi vahvasti viikon tapahtumissa, joista suurin osa järjestettiin etänä tai niihin oli mahdollista osallistua myös etänä. Tapahtumia syntyi sekä ammattilaisille ja yleisölle taidenäyttelystä koulutuksiin. Design Week Kuopio jakoi Savolainen Suoraviiva – muotoilutekotunnustuksen jo neljännen kerran tapahtumaviikon avajaisissa 24.8.2020.

YHTEYSTIEDOT

© ITÄ-SUOMEN MUOTO RY